PETR BRANDL (Jaromír Neumann)

NameModelStockPrice
PETR BRANDL (Jaromír Neumann)NG0601
1 450 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788070356319Jaromír Neumann Národní galerie
Czech9272016
WidthHeightWeight
25,50 cm31,50 cm 6,50 kg

První monografie nejvýznamnějšího barokního malíře v Čechách Petra Brandla (1668–1735). 

Publikace je členěna do dvou svazků. První obsahuje stať o autorovi Jaromíru Neumannovi (1924–2001) a po ní následuje dvanáct studií mapujících jak život Petra Brandla, tak jeho tvorbu sledovanou v chronologické linii. Autor se rovněž zabýval dílčí problematikou - technikou Brandlovy malby, jeho vztahem k sochařské tvorbě či malířovými současníky (J. K. Liška, M. V. Halbax), následovníky a žáky. Součástí druhého svazku je rozsáhlý katalog děl, v němž jsou kromě maleb a kreseb připsaných Brandlovi uvedeny také práce, které byly Brandlovi autorem knihy mylně připsány. Do katalogu jsou zařazena i díla, jež jsou v současnosti nezvěstná nebo ztracená. Publikaci doprovází velmi bohatý fotografický materiál.

Načítám data