Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových

NameModelStockPrice
Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy MládkovýchUBK010Prodáno
250 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
Meda MládkováRichard Drury České muzeum výtvarných umění v Praze
Czech + English nestránkováno (cca 80)1994
WidthHeightWeight
23,00 cm27,00 cm 0,52 kg

Tvorba Jiřího Koláře je ve sbírce Jana a Medy Mládkových zastoupena velmi dobře. Kolekce obsahuje přes 240 děl z různých období.

Vzácné jsou rané konfrontáže a raportáže ze čtyřicátých a padesátých let. V nich se rodily principy, z nichž vyrůstal umělcův způsob myšlení přesahující z verbálního do vizuálního vyjádření. Na konci padesátých a v první polovině šedesátých let objevil Kolář základní metody, které se staly východiskem k celé další tvorbě. Kolekce obsahuje rané roláže, tvořené rozřezáním reprodukcí na proužky a propojením rozdílných motivů. Její součástí je výrazná řada muchláží, vznikajících zmačkáním reprodukcí a jejich nalepením na plochu papíru. Ve sbírce jsou i rané proláže, v nichž se jeden motiv prostupuje s dalším podlepením do vyříznutého nebo vystřiženého otvoru. Zajímavé jsou stratifie, v nichž autor prořezával vrstvy slepených barevných papírů. Jednou z nejvýznamnějších metod se stala chiasmáž, v níž pokrýval plochu útržky různých druhů písma a textů, not či hvězdných map. Půvabné jsou rozepínací koláže a řady klasicky utvářených koláží. Unikátní soubor tvoří tzv. transparenty, kterých je v kolekci několik. Ve sbírce je také řada objektů, jejichž povrch je pokryt kolážováním. Umělec techniky často různým způsobem kombinoval. Meda Mládková Kolářovu tvorbu systematicky sledovala. Soustředila se především na padesátá, šedesátá a sedmdesátá léta. Jde o jednu z nejzajímavějších a nejucelenějších kolekcí. Sbírka byla několikrát vystavena. Roku 1994 se poprvé představila pražské veřejnosti v Českém muzeu výtvarných umění a byl k ní vydán tento katalog, v němž jsou všechna díla reprodukována. Mnohokrát cestovala také do zahraničí a zájem o ni stále roste.

Načítám data