Johann Adalbert Angermeyer (1647-1742)

NameModelStockPrice
Johann Adalbert Angermeyer (1647-1742)NG052Prodáno
150 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
978-80-7035-596-1Hana SeifertováLinda Leffová Národní galerie v Praze
Czech + English 2562015
WidthHeightWeight
23,00 cm27,50 cm 1,40 kg

Významný představitel kabinetního pojetí malby a první specialista na malbu zátiší v Čechách se věnoval malbě květin, ovoce, přírodních zákoutí, loveckých výjevů a ojedinělých témat vyvolaných objednávkou. Počátky Angermeyerovy umělecké činnosti jsou spojeny s rozšířením zájmu o sběratelství a o zakládání obrazáren.

Komplexní pohled na Angermayerovu tvorbu nabývá v současné době nového významu vzhledem k jeho stále objevovaným dílům. Součástí monografie je katalog malířova díla a seznam připisovaných a vyřazených prací. Na základě studia pramenů jsou osvětleny některé nevyjasněné okolnosti jeho života. V souvislosti s domácí barokní malbou i malířskou produkcí ve střední Evropě je toto téma ojedinělé a dosud zcela nezpracované.

Načítám data