Martin Antonín Lublinský jako inventor grafických listů: pohled do středoevropské barokní grafiky druhé poloviny 17. století

NázevČísloSkladCena
Martin Antonín Lublinský jako inventor grafických listů: pohled do středoevropské barokní grafiky druhé poloviny 17. stoletíPART1262
500 Kč
ISBNAutorPřekladatelNakladatelJazykStránekRok vydání
Petra ZelenkováPetra Zelenková Národní galerie
Czech + English summary3682011
ŠířkaVýškaVáha
24,00 cm30,00 cm 2,10 kg

Práce je věnována jednomu z nejvýznamnějším inventorů grafiky druhé poloviny 17. století ve střední Evropě, malíři a kreslíři Martinu Antonínu Lublinskému (1636-1690). Po dlouhá léta pozapomenutý Slezan, usazený od roku 1664 v Olomouci, se během posledního desetiletí octnul v centru uměleckohistorického bádání.

"Práce je věnována jednomu z nejvýznamnějším inventorů grafiky druhé poloviny 17. století ve střední Evropě, malíři a kreslíři Martinu Antonínu Lublinskému (1636-1690). Po dlouhá léta pozapomenutý Slezan, usazený od roku 1664 v Olomouci, se během posledního desetiletí octnul v centru uměleckohistorického bádání. Příčinou tohoto zájmu je Lublinského osamocené a v lecčems zakladatelské postavení v domácím moravském malířství a kreslířství 17. století. Především je ale poutavé ikonografické bohatství Lublinského známých děl, jejichž počet neustále narůstá. Cílem mé práce bylo sestavit katalog všech podchytitelných Lublinským navržených rytin a k nim se vážících kreseb a současně je důkladně interpretovat. Jednotlivá katalogová hesla jsou podrobně ikonograficky analyzována, je objasněn objednavatelský, historický a uměleckohistorický kontext. Katalog obsahuje v první řade univerzitní teze, které představují těžiště Lublinského tvorby inventora. Dále jsou pojednány Lublinským navržené frontispisy a knižní ilustrace, devocionální grafické listy, portréty a církevní znakové kalendáře. Jako kuriosum v katalogu figurují Lublinského dvě vlastní grafické realizace. Krom toho katalog doplňuje oddíl věnovaný Lublinského předlohovým kresbám a návrhům pro rytiny. Katalog uzavírá soupis ztracených a hypotetických děl. Na zpracování katalogové části byl kladem značný důraz. Rozbor jednotlivých rytin poskytl dobrý náhled do pestrosti barokní grafiky. Lublinského náročnější kompozice nejčastěji reprodukovali proslulí augsburští rytci, některé provedli rytci působící v Čechách a na Moravě. Katalogem jsou tedy reprezentováni jak nejvýznamnější středoevropští rytci druhé poloviny 17. století, tak rytci „regionální“. Katalogová hesla tak poskytují vhledy do barokní grafiky druhé poloviny 17. století ve střední Evropě, jejích zákonitostí a druhů, jak napovídá podtitul práce."

Petra Zelenková

Načítám data