Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu, 1875–1911

NameModelStockPrice
Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu, 1875–1911KAVKA3681
690 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
978-80-87395-02-8Tomáš Winter Arbor vitae
Czech + English summary1912012
WidthHeightWeight
19,00 cm22,00 cm 0,70 kg

Monografie malíře, literáta, kritika, redaktora a organizátora výtvarného života Miloše Jiránka má dvě základní východiska. První spočívá v dlouhodobější badatelské práci, zahrnující studium všech dostupných umělcových děl v státních a soukromých sbírkách a detailní průzkum velkého množství sekundárních a primárních textových pramenů, uložených v archivech....

Monografie malíře, literáta, kritika, redaktora a organizátora výtvarného života Miloše Jiránka má dvě základní východiska. První spočívá v dlouhodobější badatelské práci, zahrnující studium všech dostupných umělcových děl v státních a soukromých sbírkách a detailní průzkum velkého množství sekundárních a primárních textových pramenů, uložených v archivech. Tento přístup dovoluje spolu s uplatněním současných interpretačních metod zhodnotit Jiránkovu tvorbu i význam umělcových dalších aktivit v širším kontextu. Text přibližuje Jiránkův „zápas“ o moderní malbu, který byl veden s nesmírnou vážností a nasazením, přičemž poukazuje na některé skryté prvky modernismu prvního desetiletí 20. století.

Druhé východisko publikace souvisí s úvahami autora, jak by měla v současnosti vypadat monografie umělce, aby byla snadno a opakovaně použitelná jako zdroj informací, které jasně člení. Z toho důvodu (a současně ve shodě s logikou Jiránkova usilování) je na úvod knihy zařazena studie, která postihuje Jiránkův celkový význam na širším pozadí vývoje modernismu. Po ní jsou zařazeny vzájemně prolínající se biografické a interpretační texty, věnující se specifickým aspektům Jiránkova života a díla. Závěr knihy obsahuje soupis výstav, bibliografii, jmenný rejstřík a anglické resumé.

Načítám data