Milota Havránková

NameModelStockPrice
Milota HavránkováKANT0582
450 Kč
300 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788074371721Antonín DufekKarel Urban Kant
Czech + English 1322015
WidthHeightWeight
24,00 cm21,50 cm 0,90 kg

Tato publikace představuje hlavní okruhy rozsáhlé tvorby Miloty Havránkové. Ve svých dílech navazuje na odkaz fotografické avantgardy – neustále zkoumá a překračuje hranice fotografického média, experimentuje. Teprve nyní nastává doba, kdy z jistého časového odstupu dokážeme její tvorbu náležitě docenit v celé šíři i hloubce.

Málokdo tak silně ovlivnil směřování moderní české a slovenské výtvarné fotografie posledního půl století jako často přehlížená, přesto nepřehlédnutelná Milota Havránková (*1945). Jako vůbec první žena absolvovala v roce 1969 nově vzniklou katedru fotografie v legendární líhni fotografických talentů na pražské Filmové a televizní fakultě (FAMU) a na přelomu tisíciletí se stala první profesorkou v oboru fotografie na Slovensku. Tato publikace představuje hlavní okruhy její rozsáhlé tvorby. Milota Havránková ve svých dílech navazuje na odkaz fotografické avantgardy – neustále zkoumá a překračuje hranice fotografického média, experimentuje. Teprve nyní nastává doba, kdy z jistého časového odstupu dokážeme její tvorbu náležitě docenit v celé šíři i hloubce.

Texty Antonín Dufek, Nadia Rovderová a Anna Vartecká

Načítám data