Mluvící pásmo

NameModelStockPrice
Mluvící pásmo1
1 900 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
Milada Součková PROSTOR
Czechnestránkováno2006
WidthHeightWeight
25,00 cm30,00 cm 0,60 kg

Soukromý tisk z roku 1939 je společným dílem manželů Milady Součkové (1899-1983) a Zdeňka Rykra (1900-1940). První vydání významné básnické sbírky M. Součkové, s barevnými linorytovými ilustracemi Z. Rykra.

číslované vydání, výtisk 12a

Linorytové ilustrace patří k posledním dílům Zdeňka Rykra (před jeho sebevraždou, z obavy před gestapem). Zdeněk Rykr je pozoruhodná solitérní osobnost české meziválečné avantgardy, vedle volné malířské tvorby a ilustrací je známá jeho práce v reklamním průmyslu (mj. pro čokoládovnu Orion). Grafiky ke knize vznikaly v součinnosti se vznikem básně, jsou podobným otazníkem nad současnou lidskou situací, časově i tematicky jsou příbuzné známým Rykrovým existenciálním kresbám žen v koupelně.
Spisovatelka Milada Součková se podílela na kulturním životě české meziválečné avantgardy; také spolupracovala s Pražským lingvistickým kroužkem; po válce emigrovala do USA. „Mluvící pásmo“ patří k vrcholům české poezie 20. století, rozsáhlá skladba vyjadřuje pateticky úzkosti svojí doby, ptá se příčině velké duchovní krize věku rozumu a nachází útočiště v řeči; zároveň kriticky zhodnocuje avantgardní básnické postupy.

Načítám data