Nespatříte hada: Josef Čapek, František Hrubín, Jan Skácel, Miloslav Kabeláč

NameModelStockPrice
Nespatříte hada: Josef Čapek, František Hrubín, Jan Skácel, Miloslav KabeláčAVCR0171
390 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788086890883Tomáš Winter (ed.)Robin Cassling Ústav dějin umění Akademie věd ČR
Czech + English 1582016
WidthHeightWeight
24,00 cm33,00 cm 0,80 kg

Dětská ilustrace malíře a spisovatele Josefa Čapka, jí inspirované básně Františka Hrubína a Jana Skácela a hudba skladatele Miloslava Kabeláče, v jedinečném propojení multimediální publikce "Nespatříte hada". Kniha představuje vzájemný dialog napříč uměleckými obory, jejichž společným tématem se stal dětský svět. Obraz doplněný zvukem na přiloženém CD je navíc doplněný texty několika autorů.

Dětský svět je jednou z oblastí, jíž se moderní umění dotklo s nebývalou intenzitou. Velkou pozornost mu věnoval malíř a spisovatel Josef Čapek, jehož tvorba pro děti zaujímá v české kultuře zcela jedinečné místo. Inspirovala navíc i další umělce, kteří nalezli k dětskému světu tvůrčí cestu: básníky Františka Hrubína a Jana Skácela. Jejich sbírky Modré nebe (1948) a Kam odešly laně (1985) vznikly na motivy Čapkových pastelů a tužkových kreseb s dětskou tematikou, poprvé zveřejněných na zvláštní výstavě v roce 1935. Skladatel Miloslav Kabeláč zkomponoval v roce 1950 cyklus dětských sborů Modré nebe s podtitulem Knížka dětských zpívánek podle obrázků Josefa Čapka na slova Františka Hrubína. Kniha vyšla v rámci právě probíhající výstavy (Oblastní galerie v Liberci, Nespatříte hada, 26. 01. 2017 – 30. 04. 2017) a logicky tak sleduje její koncepci. Ta představuje tyto vzájemné vztahy prostřednictvím multimediální instalace, obsahující Čapkovy pastely a kresby, Hrubínovy a Skácelovy verše včetně jejich mluvené podoby i hudebního provedení Kabeláčovy skladby a v konfrontaci se současnými dětskými kresbami.

 

Oba počiny vznikly jako výzkumné programy realizované v rámci Strategie AV21 na pracovištích Akademie věd, které jsou věnovány mezioborovému výzkumu zaměřenému na řešení problémů a výzev dnešní doby.

Načítám data