Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách

NameModelStockPrice
Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních ČecháchAV0494Prodáno
2 000 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788074670596Jan Anderle Arbor vitae
Czech + English summary4962013
WidthHeightWeight
23,50 cm31,00 cm 2,60 kg

Výpravná kniha přináší vůbec první souhrnné zpracování gotického umění v jihozápadních Čechách. Velice bohatá umělecká kultura oblasti povodí Úhlavy a horního toku Otavy dosáhla vrcholu na přelomu 15. a 16. století v objednávkách Půty Švihovského z Rýzmberka a Zdeňka Lva z Rožmitálu a zejména v sochařské tvorbě vynikajícího anonyma nazývaného Mistr Zvíkovského Oplakávání.

Kniha vznikla díky novému rozsáhlému a soustředěnému uměleckohistorickému i archivnímu výzkumu. Reprezentativní výběr gotického umění vyplývá z jejich umělecké kvality a výkladových koncepcí jednotlivých badatelů. Velký důraz je kladen na sledování objednavatelské činnosti zdejší šlechty a měšťanských elit. Kniha koncipovaná a redigovaná odborníky z Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze a ze Západočeské galerie v Plzni zahrnuje studie k historickému a kulturnímu vývoji, uměleckohistorické studie a katalog zpracovávající nejvýznamnější díla architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla, a to v rámci oddílů Města, Sakrální architektura, Hradní architektura, Desková a nástěnná malba, Knižní malba, Sochařství a Užité umění, a dále několik exkurzů, které se napříč uměleckými druhy zaměřují na funkci, ikonografii nebo problematiku autorství a dílenského provozu (Sakrální interiéry, Oplakávání Krista – téma a dílna). Publikace je doplněna podrobnou bibliografií, jmenným a místním rejstříkem a uzavřena anglickým resumé.

Načítám data