Stanislav Kolíbal: Kresba za kresbou

NameModelStockPrice
Stanislav Kolíbal: Kresba za kresbouNG0442
405 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788070355763Adam BudakLinda Leffová Národní galerie
Czech + English 1242015
WidthHeightWeight
11,50 cm18,50 cm 0,27 kg

Stanislav Kolíbal (*1925) patří ke klíčovým osobnostem českého a evropského umění posledních více než padesáti let. Katalog doprovázející nezvykle koncipovanou retrospektivu z pozice kresby jako výsostného uměleckého díla se v osmi oddílech zaměřuje na kresebné cykly, které vznikaly (a stále vznikají) od roku 1968 až do současnosti.

Začíná Bílými kresbami z let 1968–1976, čas a prostorovou iluzivnost tematizuje cyklus Iluze a fikce z let 1977–1979. Různé podoby práce s geometrií, jejímž smyslem je hledání řádu, shod a souvislostí, představují Berlínské kresby z roku 1988, které otevřely prostor pro další kresebné cykly, akvarely či reliéfy a staly se východiskem pro objekty či instalace. Poprvé je zveřejněn soubor drobných skic, základních studií, kresebných myšlenek a prvotních nápadů. Autobiografická esej zdůrazňuje společenské i osobní danosti Kolíbalovy práce a jeho umělecké orientace.

Načítám data