Svatopluk Klimeš / Tento svět, týž pro všechny ...

NameModelStockPrice
Svatopluk Klimeš / Tento svět, týž pro všechny ...AV0436Prodáno
165 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
Petr Jindra Arbor vitae
Czech + English 642013

Kniha není monografií Klimešova rozsáhlého díla, výběr materiálu však zahrnuje téměř celé ob-dobí zralé tvorby umělce a postihuje jeho podstatné složky, určené podle klíčových oblastí jeho zájmu: Instinkt, animalita, pudovost zahrnuje zoomorfní ikonografii spojenou s archetypálními formami, zpřítomňuje přírodní fenomény i pudové záležitosti lidského světa, ...

Kniha není monografií Klimešova rozsáhlého díla, výběr materiálu však zahrnuje téměř celé ob-dobí zralé tvorby umělce a postihuje jeho podstatné složky, určené podle klíčových oblastí jeho zájmu: Instinkt, animalita, pudovost zahrnuje zoomorfní ikonografii spojenou s archetypálními formami, zpřítomňuje přírodní fenomény i pudové záležitosti lidského světa, exponuje vážné i groteskní. Z bytostného humanismu vznikají komentáře a mementa odkazující ke konkrétním lidem a dějinám v oddílu Lidské a nelidské. S kosmologickou a přírodní sférou souvisejí „silná místa a formy“, jež symbolizují hérakleitovský oheň jako světotvorný element. Tuto polohu představují díla komentovaná pod egidou Magie místa, magie tvaru. Kniha představuje i díla ze sedmdesátých a osmdesátých let, tedy počátku Klimešovy zralé tvorby, jež jsou zde aktual-izována vztahem k některým současným pracím, v nichž umělec reaktualizoval své rané postupy a formy a které nazývá Transfery. Tato témata tvoří sled vnitřně provázaných kapitol, které zprostředkovávají formálně a myšlenkově bohatou tvorbu předního představitele českého umění posledních desetiletí, a nabízejí její inspirativní reflexi.

Načítám data