Světla města - 1990-2010

NameModelStockPrice
Světla města - 1990-20102
299 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
Viktor KarlíkOnufer Revolver Revue
Czech + English + French1312010
WidthHeightWeight
21,00 cm23,00 cm 0,60 kg

Město a jeho lampy i jiné bytosti na obrazech, grafikách, v bronzech, železných plastikách a v textech Viktora Karlíka. Kniha prací z let 1990-2010 s úvodní esejí Pavly Pečinkové a v grafické úpravě Luboše Drtiny. Česko-anglicko-francouzské vydání u příležitosti pařížské výstavy Les Lumieres de la ville.

Viktor Karlík (nar. 1962 v Praze), malíř, grafik, autor plastik a objektů považovaný za nejvýraznějšího výtvarného umělce tzv. druhé generace českého undergroundu. Těžištěm jeho práce je volná tvorba, jejíž značná část je spojena s pražskou čtvrtí Smíchov

Načítám data