The History of European Photography 1900-1938 (A-I, I-U)

NameModelStockPrice
The History of European Photography 1900-1938 (A-I, I-U)FTF001Prodáno
2 450 Kč
WidthHeightWeight
25,00 cm30,50 cm 4,50 kg

Dějiny evropské fotografie 20.století je mezinárodní výzkumný projekt panevropského rozměru. Jeho hlavním cílem je vydat encyklopedii v angličtině, která bude rozdělená do tří dílů podle časových období, díl I. 1900 -1938 (dvě knihy), díl II. 1939 -1970, díl III. 1971-2000. První díl publikace obsahuje 34 kapitol, 34 evropských zemí od Albánie po Ukrajinu.

Kniha je abecedně organizovaná do kapitol podle zemí a každá kapitola se skládá z odborné eseje o dějinách fotografie příslušné země v daném období a je doprovázena nejvýznamnějšími fotografiemi. Kromě hlavního textu tvoří součást knihy obsáhlý přílohový materiál, základní životopisy všech zmiňovaných fotografů, srovnávací tabulka zaměřená na historický přehled kulturních, společensko-politických a fotograficko-technických událostí v daném časovém rozsahu díla sestavená podle zemí. Indexy každého dílu jsou rozdělené na dvě části, index fotografů a index ostatních jmen a významných pojmů.

Načítám data