Theodor Pištěk: Ecce homo

NameModelStockPrice
Theodor Pištěk: Ecce homoNG027Prodáno
520 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788070355084Helena Musilová Národní galerie
Czech1682012
WidthHeightWeight
22,00 cm27,00 cm 0,85 kg

Theodor Pištěk: Ecce homo. Publikace stejnojmenné výstavy, nazvaná podle jedné z jeho klíčových prací, prezentuje Theodora Pištěka.

Publikace stejnojmenné výstavy, nazvaná podle jedné z jeho klíčových prací, prezentuje Theodora Pištěka jako navýsost svrchovaného a přemýšlivého umělce, v jehož životě a díle se prolínají tři světy – výtvarné umění, film a automobily, jejichž spojení vytváří specifický výsledek. Rovněž poukazuje na všechny důležité etapy jeho tvorby, v nichž se Pištěk osobitým způsobem vyrovnává s řadou důležitých proudů (nebo je předjímá) umění druhé poloviny 20. století – strukturální a geometrickou abstrakcí, novou figurací, fotorealismem, uměním instalace aj.

Načítám data