Vademecum - Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890-1938)

NameModelStockPrice
Vademecum - Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890-1938)KAVKA1631
1 556 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
Antonín Dufek Gallery
Czech4222002
WidthHeightWeight
22,00 cm29,00 cm 2,20 kg

Kniha, jejímž smyslem je usnadnit orientaci ve složitém procesu vývoje moderního umění. V souladu s dějinnou realitou tohoto období pojímá území Čecha Moravy jako mnohonárodnostní celek a vedle českých umělců sleduje i tvorbu některých důležitých představitelů národnostních menšin.

Vademecum má tři části. První je úvodem do dějin umění tohoto období - základní informace o moderních výtvarných směrech, jejich hlavních protagonistech a uměleckých skupinách v ideových, společenských a geopolitických souvislostech. Druhá část formou slovníku představuje 88 vybraných umělců zabývajících se malbou, plastikou, architekturou, fotografií a uměleckým řemeslem. Třetí část, nazvaná Malý slovník, blíže vysvětluje odborné termíny, složení a zaměření uměleckých skupin nebo významné výstavy uvedené v publikaci.
Zvlášť důležitou složkou Vademeka je jeho bohaté obrazové vybavení.

Načítám data