Vlašská kaple v Praze. La cappella della congregazione degli italiani a Praga

NameModelStockPrice
Vlašská kaple v Praze. La cappella della congregazione degli italiani a PragaPART059Prodáno
200 Kč
Creation datetechniqueArt categorySignature Border
Fotografie
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
Petra Oulíková, Václav Girsa, Tomáš BergerSkřivánek, s. r. o. , Kamila Hálová SIAD Group
Czech + Italian2002006
WidthHeightWeight
23,00 cm28,00 cm 1,20 kg

V reprezentační italsko-české publikaci Vlašská kaple v Praze. La cappella della congregazione degli italiani a Praga jsou obsaženy statě autorů průzkumů tohoto unikátního prostoru. O historii hovoří Petra Oulíková, o stavu kaple před zahájením restaurování Václav Girsa a malířské výzdobě se věnuje Tomáš Berger. Knihu zdobí působivé fotografie vytvořené pro tuto příležitost Věroslavem Škrabánkem.

Článek pro Věstník Klubu za Starou Prahu (2/2006), (zkráceno):

Itálie, které patří Vlašská kaple, se rozhodla nákladně a za dohledu nejpovolanějších odborníků z České republiky kapli restaurovat. Díky mecenášství italské firmy SIAD GROUP se podařilo realizovat studii restaurátorských prací a vydat knihu, která shrnuje poznatky učiněné při historickém, restaurátorském a stavebněhistorickém průzkumu kaple. Nejbližším krokem k zahájení prací je vytvoření Výboru italských a českých dárců, z jejichž prostředků by měl vzniknout fond pro restaurování kaple. Z fondu pak vznikne nadace, která bude kapli dále spravovat. Začátek restaurátorských prací je plánován na jaro příštího roku, dokončení na rok 2009. Předpokládané náklady jsou přibližně jeden milion sedm set tisíc euro. Projekt byl již schválen příslušnými českými a italskými úřady, a proto mohou práce po získání dostatečného objemu finančních prostředků neprodleně započít.

V reprezentační italsko-české publikaci jsou obsaženy statě autorů průzkumů. O historii hovoří Petra Oulíková, o stavu kaple před zahájením restaurování Václav Girsa a malířské výzdobě se věnuje Tomáš Berger. Knihu zdobí působivé fotografie vytvořené pro tuto příležitost Věroslavem Škrabánkem.

Načítám data