Ymago de Praga. Desková malba ve střední Evropě 1400-1430

NameModelStockPrice
Discount 44.4%
Ymago de Praga. Desková malba ve střední Evropě 1400-1430Prodáno
540 Kč
300 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788070355022Jan Klípa Národní galerie
CZ2562013
WidthHeightWeight
24,00 cm29,00 cm 1,60 kg

Historik umění Jan Klípa, pracovník pražské Národní galerie, napsal knihu, která je věnovaná dílům české deskové malby z let 1400-1430, jež byla dovezena do sousedních zemí nebo vytvořena umělci z Prahy, kteří krátce nebo dlouhodobě působili v cizině. Svoji pozornost autor soustředil na tyto oblasti: Vratislav ve Slezsku, Norimberk a Augsburg v Bavorsku, Vídeň v Rakousku a Budín v Uhrách.

Historik umění Jan Klípa, pracovník pražské Národní galerie, napsal knihu, která je věnovaná dílům české deskové malby z let 1400-1430, jež byla dovezena do sousedních zemí nebo vytvořena umělci z Prahy, kteří krátce nebo dlouhodobě působili v cizině. Svoji pozornost autor soustředil na tyto oblasti: Vratislav ve Slezsku, Norimberk a Augsburg v Bavorsku, Vídeň v Rakousku a Budín v Uhrách.

Nejsou tu publikována nějaká nová a neznámá bohemika, ale autorovi jde především o shrnutí dosavadních poznatků o českých importech ve speciální domácí i zahraniční literatuře a o fundované komentování názorů polských, německých, rakouských a maďarských historiků umění. Jde tak víc o bilanci než o nové bádání.

Na tuto část knihy pak navazuje text Adama Pokorného, který se detailně zabývá technikou české deskové malby pozdního krásného stylu. Předností knihy je bohatá fotodokumentace, velké barevné reprodukce, které pohromadě bývají těžko dostupné

Načítám data