Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu (1905-1984)

NameModelStockPrice
Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu (1905-1984)MGB03019
599 Kč
WidthHeightWeight
25,00 cm28,50 cm 1,25 kg

Publikace ke stejnojmenné výstavě, jež probíhá v Moravské galerii v Brně od 15. 5. do 13. 9. 2015.

Ve své době mezinárodně proslulý Zdeněk Rossmann (1905-1984) je dnes jen občas zmiňován v historii moderního designu. Cílem výstavy je zaplnit tuto mezeru ukázkami širokého výběru Rossmannových prací, které dokumentují význam jeho postavení v českém modernismu, stejně jako jeho důležité místo v mezinárodních vztazích meziválečných grafických designérů. Výstava obsahuje sekce Rossmannových nejvýraznějších prací v typografii, plakátu a knižním designu, scénografii, výstavnictví a architektuře. Nabízí celkový přehled o rozsahu médií, jimiž se modernistický designér Zdeněk Rossmann zabýval.

Výstavu v Moravské galerii doprovází rozsáhlá publikace, která dokumentuje Rossmannovo životní dílo. Vedle autorů výstavy jsou v ní zastoupeni badatelé z České republiky, Francie, Slovenska a Spojených států, k nimž patří Karel Císař, Jitka Ciampi Matulová, Sonia de Puineuf, Ľubomír Longauer, Helena Maňasová Hradská a Markéta Svobodová. Ve spolupráci s řadou národních a mezinárodními institucí vedl výzkum badatelského týmu k objevům vzácných archivních materiálů, které se vztahují k Rossmannovu dílu a osvětlují jeho profesionální vazby k vedoucím osobnostem meziválečného evropského designu a architektury, jako jsou Jan Tschichold, Hannes Meyer, László Moholy ‑Nagy, Hajo Rose a mnozí další.

Načítám data