Adolf Loos a česká architektura

Adolf Loos a česká architektura reprint katalogu z roku 1984
NameModelStockPrice
Adolf Loos a česká architekturaMHMP0213
105 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
80-85-394-26-XVladimír Šlapeta Muzeum hlavního města Prahy
CZ802000
WidthHeightWeight
21,00 cm21,50 cm 0,30 kg

Jedná sxe o Reprint katalogu výstavy Adolf Loos a česká architektura, která proběhla v roce 1984. Adolf Loos vstoupil do nejširšího povědomí svou statí Ornament a zločin (poprvé publikováno roku 1923 v časopise Náš směr), někdy mylně zaměňovanou za "Ornament je zločin". Za tímto heslem se skrývá hlubší porozumění bydlení jako způsobu pobytu člověka na zemi, porozumění terénu, ve kterém se člověk ocitá, jeho proměňování v rytmizované tvary podle lidského žití, jeho utváření v lidský prostor. Katalog obsahuje seznam literatury věnované Adolfu Loosovi i jeho činnosti a vlivu  v Československu. Dále také seznam všech jeho statí uveřejněných v Československu a jeho kompletní architektonické dílo na tomto území. Najdete zde také Loosovi životopisné údaje. To vše je korunováno kvalitním textem Vladimíra Šlapety.

Načítám data