Česká novinářská fotografie 1945-1989

Česká novinářská fotografie 1945-1989
NameModelStockPrice
Česká novinářská fotografie 1945-1989KAR0391
550 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788024637136Alena Lábová Karolinum
CZ6102019
WidthHeightWeight
15,70 cm21,70 cm 1,00 kg

Publikace mapuje proměny novinářské fotografie a nahlíží možnosti jejího uplatnění v české mediální krajině druhé poloviny 20. století. Rekapituluje postavení fotožurnalismu, jeho role a úrovně v jednotlivých vývojových etapách a snahy českých publicistů o vytvoření teoretických rámců.

Mezi dobovými fotoreportéry a fotožurnalisty si autorka vybírá především ty, kteří svým pochopením pro fotografii a její nekonvenční uplatňování přesahovali obecně prosazované a akceptované standardy. Fotografy, kteří fotografii nevnímali jako ilustrační doprovod bez jakýchkoli žurnalistických ambicí a svojí prací v redakcích slavných časopisů, jako byl Svět v obrazech, Mladý svět nebo Stadión, ovlivňovali vizuální vkus čtenářů.

Česká novinářská fotografie 1945-1989 1 Česká novinářská fotografie 1945-1989 2 Česká novinářská fotografie 1945-1989 3
Načítám data