Dějiny umění Latinské Ameriky

NameModelStockPrice
Dějiny umění Latinské AmerikyKAR0332
420 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788024631752Monika Brenišínová a Markéta Křížová Karolinum
CZ4042018
WidthHeightWeight
17,50 cm24,00 cm 1,00 kg

Dějiny umění Latinské Ameriky vznikly v dílně Střediska iberoamerických studií Univerzity Karlovy na základě přednášek autorek knihy. Cílem publikace je poskytnout zájemcům z řad studentů i veřejnosti základní přehled o dějinách umění tohoto regionu. Představit jim odbornou literaturu vztahující se k tématu, jakož i významné muzejní a galerijní instituce, seznámit je se vztahy mezi Českou republikou a Latinskou Amerikou na poli kultury a umění, a nasměrovat je tak v jejich dalším studiu. Výklad je doplněn o vysvětlení pojmů a doprovází jej bohatá obrazová příloha. Jedná se o první takový titul na českém knižním trhu.

Načítám data