Ikonografie: témata, motivy, interpretace

NameModelStockPrice
Ikonografie: témata, motivy, interpretaceKAR0231
380 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788024625133 Karolinum
Czech3602017
WidthHeightWeight
16,50 cm23,50 cm 0,95 kg

Porozumnění smyslu uměleckých děl je jedním z největších dobrodružství, jaké dějiny umění nabízejí. Ikonografický výklad a interpretace obrazů, soch i staveb představuje unikátní způsob, kterým lze navázat dialog napříč staletími a pochopit tak sovislosti, které nám při běžném vnímání zůstávájí skryty. Díky rozsahu i šíři záběru nabízí předložená kniha jediněčnou možnost seznámit se s nejrůznějšími metodami pochopení řeči uměleckých děl a jejich dobových souvislostí.

Kniha vznikla jako pocta historiku umění, profesoru Univerzity Karlovy Janu Roytovi. Nabízí dvacetčtyři studií, ukazujících na různorodých příkladech od středověku po 21. století rozličné cesty, jakými lze uměleckým dílům porozumět. Téměř všichni autoři jsou spojeni s Ústavem pro dějiny umění FF UK, který tak chce vzdát hold a dík jednomu ze svých nejvýznamnějších pedagogů, jehož práce věnované ikonografii patří k tomu nejzásadnějšímu, co u nás v posledních desetiletích na dané téma vzniklo.

Z předmluvy:
Již z letmého pohledu na předložené studie je zřejmé, že obor pěstovaný pod vžitým titulem „ikonografie křesťanského umění“ se neustále a nevyhnutelně prolíná s „klasickou ikonografií“, jejíž doménou jsou odkazy na antiku ve všech možných následných interpretačních vrstvách. Stejně tak je zřejmé, že pojem „ikonografie“ je klíčový nejen pro malířství a sochařství, ale i pro porozumění symbolismu architektury a dalších, primárně nefigurativních oblastí. Právě toto neustálé prolínání jednotlivých výtvarných kategorií, formy a obsahu či významu a symbolu je ostatně onou životodárnou půdou, z níž vyrůstá poutavé dobrodružství porozumění řeči uměleckých děl, k němuž bychom vás chtěli prostřednictvím této knihy pozvat.

Načítám data