Jan Rothmayer: Fotografie

NameModelStockPrice
Discount 71.4%
Jan Rothmayer: FotografieProdáno
350 Kč
100 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788087828243Jan MlčochMartin Tharp Muzeum hlavního města Prahy
Czech + English summary1282016
WidthHeightWeight
22,00 cm28,00 cm 1,00 kg

Fotografie Jana Rothmayera přibližují osobnost příležitostného fotografa, který se vlivem Josefa Sudka nechal očarovat krásami přírody i obyčejných věcí.

Výstava pořádaná Muzeem hlavního města Prahy se zaměřuje na zmapování části fotografické pozůstalosti Rothmayerových, konkrétně snímků pořízených Janem Rothmayerem mezi lety 1956–1960. Vybrané fotografie přibližují osobnost příležitostného fotografa, který se vlivem Josefa Sudka nechal očarovat krásami přírody i obyčejných věcí.

Vznik fotografií byl důsledkem jejich společných výletů do okolí Prahy a do oblasti středních a severních Čech, při kterých byl Jan Rothmayer Sudkovi nejen žákem, ale také pomocníkem při fyzicky náročném přesunu fotoaparátů a dalšího fotografického příslušenství. Pozornost je věnována kromě záběrů přírody také komponovaným obrazům ze zahrady rodinné vily a dokumentační tvorbě pojící se s činností Otto a Boženy Rothmayerových.

Kromě Janova zaujetí fotografií se jeho profesní i volnočasové zájmy soustředily na rozdíl od umělecky založených rodičů na elektrotechnický obor. Z tohoto důvodu v jeho fotografických pracích nelze sledovat pouze umělecké ambice. Jeho technické zaměření se projevilo i tím, že soubory nasnímaných negativů sám někdy nazýval zkouškami. Navzdory tomuto aspektu Rothmayerovy tvorby je nutné zdůraznit také dokumentační hodnotu snímků, která se projevila jako významný pramen při obnově Rothmayerovy vily.

Načítám data