Malíři české secese (1880-1918)

malíři české secese
NameModelStockPrice
Malíři české secese (1880-1918)KAR0172
400 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788024620206Petr Wittlich Karolinum
CZ2082012
WidthHeightWeight
24,00 cm26,50 cm 1,20 kg

Autorem knihy Malíři české secese je Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., bezpochyby největší znalec české malby v období secese. V této publikaci přináší zasvěcený obraz české malby od 80. let 19. století do roku 1918. 

Poskytuje čtenáři erudovaný výklad období, kdy se malířství ve třech generačních vlnách "secesí" vymaňovalo z tísnivé akademičnosti rakousko-uherské monarchie a nabývalo na svébytnosti. Autor tyto zásadní proměny českého malířství sleduje ve dvou liniích: jednak je to aspekt institucionální, zahrnující zakládání spolků, časopisů, reformy uměleckých škol, stipendijní pobyty, výstavy… s důrazem na Prahu; druhým hlediskem je utváření stylu, výrazu, frekvence výtvarných motivů a reflexe dané reality v tvorbě velkých malířských osobností naplňujících i přesahujících tradičně myšlenou "secesi". Zvláštní závěrečný oddíl tvoří biografické medailony umělců.

Načítám data