Milen Bartlová: Retrospektiva

Milena Bartlová: Retrospektiva
NameModelStockPrice
Milen Bartlová: RetrospektivaVŠUP0454
430 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788087989562Milena Bartlová VŠUP
CZ1402018
WidthHeightWeight
17,00 cm22,00 cm 0,84 kg

Dvacet pět vybraných studií Mileny Bartlové z let 1999–2018 představuje různé možnosti přístupu k interpretaci uměleckých děl českého středověku, renesance i nedávné doby. Autorka je zkoumá jako historické památky, komunikační média i jako čistě výtvarná umělecká díla, všímá si metod uměleckohistorické práce i způsobů zprostředkování umění. Polovina textů dosud vyšla pouze anglicky, jedenáct z nich v zahraničí, některé další v obtížně dostupných publikacích; jeden text je zde publikován poprvé. Grafika Adam Uchytil.

Načítám data