Od nitě ke košili

NameModelStockPrice
Od nitě ke košili2
450 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788087828281Helena Březinová, David Kohout, Miroslava Šmolíková Muzeum hlavního města Prahy
CZ1122017
WidthHeightDepthWeight
22,20 cm22,00 cm 1,20 cm0,53 kg

Textil a nejrůznější výrobky z něj byly významnou součástí každodenního života obyvatel středověké Prahy. Důležitým zdrojem poznání vzhledu, kvality a použití textilních výrobků v minulosti jsou pro nás archeologické nálezy textilu.

Katalog výstavy seznamuje čtenáře se středověkým textilním a barvířským řemeslem v období 14.–15. století. Vysvětluje proces vzniku textilie a jednotlivé výrobní postupy, přibližuje vybavení tehdejší tkalcovské a barvířské dílny, předvádí různé typy textilií a jejich praktické využití v běžném životě lidí v období vrcholného středověku i dobovou módu pražských měšťanů. Ústřední hodnotou jsou fotografie fragmentů středověkého textilu, objevených při archeologických výzkumech smetištních vrstev v centru Prahy.

Vedle samotných textilií katalog výstavy představuje i výsledky jejich odborného analytického průzkumu a postup jejich restaurování. Předvedena je rovněž řada originálních archeologických nálezů a etnografických materiálů, součástí jsou i rekonstrukce výrobních zařízení i filmové dokumenty pracovních postupů. 

Načítám data