Pražské biografy. Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů

NameModelStockPrice
Pražské biografy. Pomíjivé kouzlo potemnělých sálůMHMP0113
495 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788087828175Tomáš Dvořák Muzeum hlavního města Prahy
Czech2102016
WidthHeightWeight
22,50 cm22,00 cm 1,00 kg

Doprovodná publikace k výstavě Pražské biografy obsahující vedle výkladových textů zejména bohatý obrazový materiál - plakáty, dobové fotografie, historické plány Prahy s lokacemi biografů a kin i jejich programy - přestavuje místa filmových projekcí v metropoli od konce 19. století až donedávné minulosti.

Autoři si kladli za cíl zejména představit fenomén pestré škály mnohdy svérázných kinosálů vynikajících nejen okázalou reprezentativností, jak tomu bylo v případě premiérových kin fungující na dobrých adresách, ale často spíše pozoruhodnou atmosférou skromněji pojatých biografů spojenou i s nezaměnitelnou „patinou“ vytvořenou dlouhými léty provozu. Toto prostředí bylo příznačné pro desítky oněch „bijáků“ rozesetých po celé Praze, které představovaly jeden z nejrozšířenějších druhů audiovizuální zábavy, dostupné prakticky komukoli. Po řadu desítek let do nich přicházeli diváci za svými oblíbenými filmovými hrdiny a pro drtivou většinu z nich to byla jediná možnost, jak zažívat podmanivou atmosféru filmového promítání.

Publikace nabízí čtenáři především obrazové materiály ze sbírek Muzea hlavního města Prahy i dalších paměťových institucí či dokumentačních korporací, případně sbírek soukromých, a to v podobě plakátů a propagačních letáků spojených s konkrétními pražskými biografy, rovněž tak fotografie kinosálů i ulic a pasáží, z nichž se do „stánků světla a stínů“ vstupovalo. Dobové plány s vyznačením lokací biografů a jejich přehledy z různých let představují množství i rozmístění kin v průběhu měnící se doby.

Načítám data