Rituál múzea v digitálnom veku

NameModelStockPrice
Rituál múzea v digitálnom vekuSNG0201
179 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
kolektiv autorů Slovenská národní galerie
slovenština1442015
WidthHeightWeight
16,50 cm23,50 cm 0,55 kg

Výstavný projekt Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku je v mnohom iný, než na čo je návštevník v Slovenskej národnej galérii zvyknutý. Venuje sa úlohe a možnostiam múzea umenia vo veku digitálnych technológií. Divácky príťažlivým spôsobom približuje citlivé využitie digitalizácie umenia v múzejnej práci, s ohľadom na zachovanie aury originálu umeleckého diela.

Výstavný projekt Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku je v mnohom iný, než na čo je návštevník v Slovenskej národnej galérii zvyknutý. Venuje sa úlohe a možnostiam múzea umenia vo veku digitálnych technológií. Divácky príťažlivým spôsobom približuje citlivé využitie digitalizácie umenia v múzejnej práci, s ohľadom na zachovanie aury originálu umeleckého diela.

Impulzom k výstave bol projekt Digitálna galéria, ktorému sa Slovenská národná galéria niekoľko rokov venovala a ktorý sa v novembri 2015 skončil. „Keďže je formát výstavy charakteristickým výstupom galerijnej inštitúcie, rozhodli sme sa otázkam, ktoré projekt digitalizácie podnietil, venovať aj expozične,“ vysvetľuje kurátorka Alexandra Kusá. „Zámerom bolo pripraviť takú výstavu, ktorá poukáže na prácu múzea a kreatívne sa pokúsi využiť digitálne technológie tak, aby sa nestratilo to najdôležitejšie – artefakt a zážitok. Zároveň inscenovaným spôsobom vysvetlí, aké rôzne funkcie a úlohy múzeum, ktoré nie je iba miestom kontemplácie, ale aj nezvyčajným skladom, učebňou a kabinetom poznania, plní,“ dodáva.

Pohyb diváka výstavou a jej vnímanie predurčuje osobitý charakter jednotlivých miestností (Inštalujeme, Deponujeme, Objasňujeme, Zaznamenávame, Vystavujeme, Poznámkujeme, Spochybňujeme), ktoré referujú o jednotlivých úlohách a činnostiach zbierkových inštitúcií, neopomínajúc ich ritualizovaný charakter. „Návštevník tak uvidí zbierkové predmety slovenských múzeí špecificky umiestnené v dobových múzejných vitrínach, re-inštalovaný depozitár, spôsob uchovávania a vystavovania niečoho, čo sa za normálnych okolností do múzea nezmestí, originály obrazov, interpretované špecifickou digitálnou vrstvou, pôvodné skicáre najväčších majstrov slovenskej moderny i súčasných autorov, v ktorých bude možné listovať bez toho, aby sa ich fyzicky dotkol, digitálnymi technológiami špeciálne pre výstavu vytvorené dielo súčasného autora a iné“, doplňuje kurátorka Lucia Gavulová. Výstavou návštevníka prevedie magický hlas herca Roberta Rotha, ktorý narozprával hlasového sprievodcu.

Výstava je jedinečná aj tímom odborníkov, ktorí ju pripravovali a realizovali, aktívnych v oblasti kunsthistórie, múzejnej práce, digitalizácie kultúrneho dedičstva, vývojárstva, architektonických riešení výstav, grafického dizajnu, galerijnej pedagogiky, programovania. Vznikla na báze medziodborovej spolupráce zbierkových inštitúcií naprieč Slovenskom, prezentujúc predmety z depozitárov Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislava, Múzea mesta Bratislavy.

Načítám data