Zmizelá Praha Jana Minaříka - Století na tváři města

NameModelStockPrice
Zmizelá Praha Jana Minaříka - Století na tváři městaPART020Prodáno
250 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788085394511Pavla StátníkováAlastair Millar BSc (Hons) Muzeum hlavního města Prahy
Czech + English 2432006
WidthHeightWeight
20,00 cm10,00 cm 0,45 kg

Tato publikace obsahující téměř stovku reprodukcí a fotografií byla vydaná k výstavě se stejným názvem konané v Muzeu hlavního města Prahy 1.2.2006 - 30.4.2006. Díla Jana Minaříka jsou v knize konfrontována se současnými fotografiemi stejných míst ze stejného či téměř stejného stanoviště.

Tato publikace obsahující téměř stovku reprodukcí a fotografií byla vydaná k výstavě se stejným názvem konané v Muzeu hlavního města Prahy 1.2.2006 - 30.4.2006.

Malíř Jan Minařík (1862-1937 absolvoval studium na pražské Akademii výtvarných umění v roce 1896 jako žák Julia Mařáka. Proslavil se zejména právě jako malíř motivů mizející a bořené Prahy, přičemž těžiště této jeho tvorby spadá do let 1907-1911. Ve svém díle zachytil nejen předasanační podobu Josefova a některých částí a míst Starého Města a Nového Města; řadu motivů mizejících oblastí či jednotlivých domů namaloval i na Vyšehradě, Malé Straně, Hradčanech, Pražském hradě, ale i v Bubnech či v Nuslích.
Jeho posedlost zachytit, zdokumentovat a předat budoucnosti „odchod minulosti“ můžeme chápat jako záslužný počin, za nějž bychom mu měli být vděčni.

Díla Jana Minaříka jsou v knize konfrontována se současnými fotografiemi stejných míst ze stejného či téměř stejného stanoviště. Nevděčnou úlohu současného fotografa zachycujícího Minaříkem vybraná místa přijal fotograf Ondřej Polák. Zdokumentoval zásadní změnu ve zmíněných lokalitách a šlo o práci navýsost inspirativní.

Kniha je koncipována do devíti oddílů podle zobrazovaných lokalit jako průvodce, každý oddíl je opatřen mapkou s vyznačenými stanovišti všech pohledů, jednotlivé obrazy doprovázené fotografií jsou doplněny podrobným popisem vývoje místa do dnešní podoby.

Načítám data