Souhrnná monografie krajináře Františka Kavána se představí 
 v pražském knihkupectví K-A-V-K-A

Ve středu 17. 10. proběhne v pražském knihkupectví K-A-V-K-A představení obsáhlé monografie 
o zakladateli české realistické krajinomalby, Františku Kavánovi (1866-1941). Autorem souhrnné publikace, nazvané jednoduše „Dílo“, je významný český historik umění, PhDr. Michael Zachař. Součástí události bude i beseda s PhDr. Zachařem, zároveň bude pouze tento večer publikace k dispozici za zvýhodněnou cenu 1990 Kč.

Kniha obsahuje kromě textu PhDr. Michaela Zachaře další statě a citace, kvalitní celostránkové reprodukce Kavánových děl, dokumentární fotografie ze života Františka Kavána a souhrnný katalog umělcova díla. Ten obsahuje i díla, která byla po desetiletí nezvěstná. V knize jsou tedy zdokumentována úplně poprvé.

František Kaván patří k našim nejvýznamnějším krajinářům, položil základy realistické malby krajiny u nás. Narodil se do chudé rodiny chalupníka. Již jako žák základní školy projevoval zvláštní zájem o kresbu 
a přírodu. Přestože si jeho rodina přála, aby se stal knězem, odešel nakonec studovat na pražskou Akademii výtvarných umění do krajinářského ateliéru profesora Julia Mařáka. Svůj nemajetný původ Kaván nahrazoval talentem a pílí. Ve své rodné vsi vytvořil ještě během studií obraz Podmrak, za který v roce 1900 získal diplom a zlatou medaili na Světové výstavě v Paříži. Kavánovy krajiny mají realistický základ, jsou věrohodné, pravdivé a nestárnoucí. Jeho výtvarná i literární díla byla ovlivněna symbolismem a dekadencí, publikoval i svou poezii. Po realistických počátcích se přiklonil k symbolismu. Po roce 1900 se vrátil zpět 
k čisté krajinomalbě, známé jsou především jeho zimní motivy.

Knihkupectví K-A-V-K-A – knižní a výtvarná kultura – bylo založeno na jaře roku 2014 se sídlem v krásných funkcionalistických prostorách domu na rohu ulic Krocínova a Karolíny Světlé. Jeho hlavním zaměřením je literatura o umění, architektuře a designu, výstavní katalogy, autorské knihy a bibliofilie, které doplňuje nabídka volné tvorby (grafiky, fotografie, kresby, v menší míře též malby). „Od samého počátku jsme měli v úmyslu prostor oživit, aby z něj nebylo jedno z mnoha dalších knihkupectví, ale aby se naopak stal místem, kde se lidé budou setkávat nad krásnými knihami, obdivovat (třeba i) dosud neznámá umělecká díla 

a kam se především budou rádi vracet,“ říká majitelka knihkupectví, Karolína Truhlářová. Prostor je centrem pro milovníky a znalce umění a krásných knih i pro majitele uměleckých sbírek. Pořádají se zde prezentace, křty knih, autogramiády, autorská čtení, výstavy ilustrací, grafik i fotografií. Knihkupectví provozuje také internetový obchod s literaturou a výtvarným uměním www.kavkaartbooks.com.

Kniha vznika ve spolupráci s S.V.U. Mánes a Nadace pojišťovny Kooperativa.

Kdy: středa 17. 10. v 18 hodin
Kde: Knihkupectví K-A-V-K-A, Krocínova 5 (na rohu s ulicí Karoliny Světlé), Praha 1 Kontakt: Marie Kordovská, 732 620 769, marie@kavkabook.cz

Načítám data