Blog

Miloslav Moucha - Cyklus svatého Jiří

V letech 1987 až 1988 namaloval Moucha sérii obrazů, kterým dal název Cyklus podle svatého Jiří. Tehdy ho upoutal obraz Paola Uccella Svatý Jiří bojuje s drakem. Zdá se, že to, co ho upoutalo, byly kruhovité body na drakových křídlech, jediný abstraktní prvek v celku reálného prostředí celého mytologického výjevu. Uccello však nebyl jediným zdrojem inspirace pro tvorbu obrazů tohoto cyklu.  V roce 1973 strávil Moucha nějaký čas v Belgie, kde chystal svou výstavu. Zaujaly  ho belgické dálnice, které jsou v noci po celé své délce osvětlené a působily na něj jako zjevení.  Pohledem do dálky člověk vnímá abstraktní hru světelných bodů linoucích se podél neviditelných klikatících se cest. Světelné body vytvářejí na noční obloze obrazce, které Moucha opakoval nejen na plátnech, ale v také v cyklu grafických tisků a kreseb. Přestože autor sám jim nepřikládal hlubší význam, jsou tyto obrazy, kresby a grafické listy s nimi spojené výrazem klidu, harmonie a  vesmírného řádu. Není to pouhá vizuální složka která působí. Koneckonců kruh či bod zde uplatňují i svůj magický význam, je to nástroj koncentrace, symbol, který prostředkuje původní zkušenost bezpečí. Cyklus svatého Jiří není snad dramatickým a velkolepým vyústěním Mouchovy tvorby pozdních 80. let, může však být prostředkem i nástrojem kontemplace, jak pro něj samotného, tak pro diváka. Po obrazech ze Španělského cyklu a  z Cyklu svatého Jana přichází uklidnění v podobě Cyklu svatého Jiří.

Miloslav Moucha - Cyklus Svatého Jana

Ve druhé polovině 80. let vznikají malby s novými prvky, které Moucha nazval obrazy z cyklu Svatého Jana.  Obrazy mění rozměr, jsou spíše horizontální a do jejich plochy vstupuje symbol kříže ve tvaru řeckého písmene Tau, který se stal jejich určujícím středem. Pravá strana obrazu je vždy klidná, vyplněná statickým obdélníkem jednotné barvy, levá dynamičtější strana komunikuje se svým klidným protějškem ovály, kruhy, nepravidelnými elipsami a výsečemi s ostrými úhly. Dva světy v protikladu a zároveň v dialogu na jedné ploše. Dynamika těchto pláten bývá čas od času umocněna lehce se naklánějícím, jakoby padajícím křížem. Forma obrazů, byť je zcela abstraktní a geometrická má jasný vnitřní zvuk. Kruh či elipsa je zde symbolem psyché (i Platon popisoval psyché jako kouli) vedle toho čtverec či obdélník je symbolem pozemské hmoty těla a reality. Když se zamyslíme, uvědomíme si, že v moderním umění poslední doby, spojení těchto dvou forem buďto chybí nebo je formální a nahodilé. Je možné, že tato absence vyjadřuje duchovní stav člověka 21. století - rozštěpenost a ztrátu kořenů. V tomto světle jsou Mouchovy obrazy z cyklu Svatého Jana nepřetržitou snahou upozornit na tuto rozštěpenost (symbol kříže, který dělí obraz na dvě poloviny nejen vertikálně, ale zároveň jej i horizontálně odděluje od nezobrazeného vyššího bytí) a přinést vědomí opět onu celistvost, tj. propojení  ducha a hmoty. Moucha byl sám při tvorbě tohoto cyklu četbou evangelia Svatého Jana inspirován, ale v pravdě byl spíš mystikem a hermetikem hledajícím jak vyjevit nadpozemský život, který je za vším, než následovníkem křesťanství. Stejně jako hermetické hnutí ve středověku je nutné chápat  cyklus Svatého Jana spíše jako mystiku samotného života a tedy spíš, jako výraz naší dobové kompenzace křesťanství.

Miloslav Moucha - Španělský cyklus

V roce 1984 podnikl Moucha cestu do Santiaga de Compostela. Tato cesta  měla důležitý význam pro jeho duchovní  i malířský vývoj.  Oprostil se zcela od konceptuální minulosti a plně dokončil svůj návrat k malbě, který započal jž v roce 1978 sérii obrazů Bodu.  Teprve však po Compostele vidíme v Mouchových obrazech zřetelně malířský princip, který odráží dva světy, ve kterých se on sám nachází. Hmotný, materiální, přikrytý závojem spirituality, duchovnosti.  Výtvarné prostředky, které za tímto účelem volí jsou vesměs geometrické tvary.  Prázdné i plné barevně syté plochy ,linka, nerovná čára plující obrazem, prázdnota ohraničená nepravidelným oválem, kruhem, či elipsou, volně se vznášející barevné body, abstraktní geometrické obrazce nepravidelných tvarů vyplněné sytou barvou. OPět se tu  trochu připomíná Mouchův výrok o tak zvané geometrii událostí....ovály, čáry, elipsy, kruhy, polokružnice, výseky s ostrými úhly, nepravidelné plochy, to vše demonstruje jakousi přírodní geometrii, kterou citlivé oko člověka vnímá v událostech i místech, především v přírodě. Nad to, v těchto obrazech Španělského cyklu vzniká jakýsi nový symbolismus (potřeba si všimnout, že  motivy v jeho malbách jsou paralelní i k těm alchymistickým) Nevědomí pracuje a skutečný symbol se vynoří pouze tehdy, když potřebujeme vyjádřit, něco co si mysl nedokáže myslet nebo co pouze tušíme nebo cítíme. Na obrazech Španělského cyklu je poprvé a jasně vidět, jakým je Moucha člověkem – umělcem. Jednou nohou kráčí po zemi a je pevně spjat s hmotným světem a zemí, jež ho sytí a druhou nohou kráčí kamsi do nebes, výš, kde dlí duch. Vše je vně a zároveň uvnitř, vše je hmotou a zároveň duchem. Tato polarita bude už navždy určovat charakter jeho tvorby. To, co se projevilo v Mouchových obrazech španělského cyklu byly jeho otevřené oči a touha tázajícího se vědomí a  zároveň introspekce a odpovědi, získané z nevědomí, které se v při cestě do Santiaga de Compostela plně manifestovalo. 

Džuniči Saga: Sláma i hedvábí. Život na japonském maloměstě před sto lety. Nová kniha v nakladatelství KAVKA

Kniha Sláma i hedvábí. Život na japonském maloměstě před sto lety vychází ve stejné edici, ve které v minulých letech vyšly Chvála stínu DžuničiraTanizakiho a Wabi Sabi pro umělce, designéry, básníky a filozofy Leonarda Korena. Knihu přeložila významná česká japanoložka Vlasta Winkelhöferová. Bude v prodeji v běžné distribuční síti i v obchodě KAVKA v Krocínově ulici, a to od konce října 2019.

POHÁDKY DO DLANÍ VEPSANÉ . Lena Banszel Freyová

Poetika, krása a tajemství života a přírody v pohádkách pro děti od pěti let.

Edice PRACH A BROKY, nová edice dětských knih z KAVKY

Přestože naše vydavatelská činnost není rozsáhlá, plníme si v KAVCE sen a zakládáme novou edici dětských knih, která ponese název PRACH A BROKY. Pokud vás knížky pro děti baví stejně jako nás, sledujte náše aktuální ediční záměry pro rok 2019 a 2020.

Proč to všechno děláme.

Pohádky mají ve vývoji malého dítěte nezastupitelné místo. Vnášejí do jeho světa smysl a řád a nabízejí mu polarizované, srozumitelné obrazy dobra a zla a podporují rozvoj citového prožívání, sdělují mu informace o mravních dimenzích lidského života a mají i terapeutickou hodnotu. Bez pohádek si dětství ani nedokážeme představit. Na celém světě, ve všech dobách a ve všech kulturách se vyprávějí dětem příběhy, které se ve skutečnosti vlastně ani nestaly. Vystupují v nich bytosti a tvorové, které zatím žádný přírodovědec nepopsal. Dějí se v nich neuvěřitelné a nadpřirozené věci. Síla představivosti a kouzlo pohádek je stejně velké jako síla gravitace.

 

Naším cílem je povzbudit a rehabilitovat knižní a výtvarnou kulturu a v tomto směru působit na děti, mladé lidi i střední generaci, která často kvůli všudypřítomnému internetu opomíjí skutečnou tvorbu.  Knihy, které čtenářům předkládáme a vytváříme společně s jejich autory, mají nejen vysokou literárních a uměleckou hodnotu ale  i profesionální a kvalitní tiskařské provedení. Důležitým kritériem pro vydání dětské knihy je její výtvarná hodnota.  Dáváme přednost klasickým médiím, jako je tužka, pastelka, akvarel, tuš, koláž nebo garfické techniky před počítačovou ilustrací. Věříme, že  umění, a to i v podobě krásných knih,  včetně knih pro děti by mělo být  přirozenou součástí našich životů. Krásná kniha nejenom kultivuje, ale je i hodnotným zdrojem inspirace a nelze ji nahradit žádnou z nejmodernějších technologií.

 

František Skála a jeho tajná organizace B. K. S. opět pokřtí svůj věčný kalendář

V pražském knihkupectví K–A–V–K–A proběhne ve středu 28. listopadu již tradiční křest věčného kalendáře HERECTVÍ, který vyrobila tajná organizace B. K. S., která operuje od roku 1974. Jejími členy jsou Dr. Il Škába Sklabinský (František Skála), Prof. Eckel Eeckelhaft (Pavel Lev), Pablo Augeblau (Pavel Prášil) a Jirek Zlobin-Lévi Ostrowid (Jiří Levý).

Součástí křtu bude i výstava fotografií v autorské adjustaci, která bude obohacena o nové dokumenty z UPSYCHU JSD. Fotografem je Václav Jirásek, vítěz Výroční ceny Czech Grand Design v kategorii Fotograf roku 2018.

Součástí vernisáže bude i koncert Jazz fantasy.

Umělec David Cajthaml vydá knihu milostných dopisů a vystaví ranou tvorbu

David Cajthaml denně píše milostné dopisy, které nyní ve spolupráci s knihkupectvím K–A–V–K–A vydává knižně ve sbírce Ahoj milá: milostné dopisy s chybami a pomlkami pro polibky. V úterý 23. 10. v 18 hodin knihu společně s Arnoštem Goldflamem slavnostně představí v knihkupectví K–A–V–K–A v Krocínově ulici 5, na rohu s ulicí Karolíny Světlé na Praze 1. 

Souhrnná monografie krajináře Františka Kavána se představí 
 v pražském knihkupectví K-A-V-K-A

Ve středu 17. 10. proběhne v pražském knihkupectví K-A-V-K-A představení obsáhlé monografie 
o zakladateli české realistické krajinomalby, Františku Kavánovi (1866-1941). Autorem souhrnné publikace, nazvané jednoduše „Dílo“, je významný český historik umění, PhDr. Michael Zachař. Součástí události bude i beseda s PhDr. Zachařem, zároveň bude pouze tento večer publikace k dispozici za zvýhodněnou cenu 1990 Kč.

Miloslav Moucha, Litvínov

LITVÍNOV 1962-1968

 

O vysídleném kraji I O zoufalství a hrubosti I O setkání s Josefem Jedličkou O světle a o lepším životě I Mystika

KATALOGY RAISONNÉ

pro odborníky, sběratele a milovníky umění

Jan Autengruber a Hana Autengruberová

Poznámky k vystavenému dílu Jana Autengrubera a Hany Autengruberové v KAVCE,duben/květen 2018

Načítám data