RÓNA, JAROSLAV

RÓNA, JAROSLAV

Jaroslav Róna je český malíř a sochař, příležitostný ilustrátor a filmový výtvarník, amatérský divadelník (kabaret Tros sketos - s Alešem Najbrtem a Františkem Skálou) a literát. Jeden z nejvýznamnějších představitelů generace 80. let, autor několika výrazných realizací ve veřejném prostoru (Pomník Franze Kafky v Praze). Člen skupiny Tvrdohlaví (od 1987). Jeho dílo je zastoupeno v celé řadě českých státních i soukromých galerií (NG, GhmP, MG v Brně, Galerie Klatovy / Klenová a mnoho dalších) a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

Výběr výstav

2014 – Srdce Temnoty – Galerie umění Karlovy Vary

2013 - Jaroslav Róna, obrazy a sochy, Galerie Václava Špály v Praze

2009 - Crossing Borders – Glasmuseum Ebeltoft, Dánsko

2008 - Jaroslav Róna – Obrazy a Umanuté kresby, Check point – České centrum Berlín

1997 - Sochy a obrazy, Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, Praha

1992 - Jaroslav Róna, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

1990 - Obrazy a sochy, Traver – Sutton Gallery, Seatle, USA

 

 

Jaroslav Róna se narodil v roce 1952 v Praze. Mezi lety studoval na Odborném učilišti Kara Hlinsko obor kožešník. 1975-1978 studoval na Střední odborné škole výtvarné v Praze na Hollarově náměstí a pojejím absolvování byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, obor sklářské výtvarnictví, v ateliéru prof. Stanislava Libenského. V roce 1984 završuje své studium VŠUP diplomovou prací s názvem Velký a Malý pes – dvojicí zvířecích plastik v kovové konstrukci.

Spolu s Tomášem Vorlem napsal divadelní hru „Malý nezbeda“ pro divadelní soubor Mimoza, kterou sám režíroval. V druhé polovině osmdesátých let se věnuje převážně malbě a postupně formuje svůj typický figurativní mytický styl, který je blízký i jeho kolegům z umělecké skupiny Tvrdohlaví (Stefan Milkov, Čestmír Suška, Michal Gabriel a František Skála).

 

Načítám data