KUBÍN, OTAKAR

KUBÍN, OTAKAR

Otakar Kubín, fr. Othon Coubine, byl český malíř, sochař a grafik. Většinu svého života strávil ve Francii. 

Zastoupení ve sbírkách: České muzeum výtvarných umění, Praha; Galerie umění Karlovy Vary; Galerie výtvarného umění v Ostravě; Moravská galerie v Brně; Národní galerie v Praze; Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Výběr výstav: 2013 Otakar Kubín (Coubine): Bohatství proměn, Galerie Moderna, Praha; 2009 Otakar Kubín: Malíř stříbřitého světla, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov); 2009 Francouzské reflexe Otakara Kubína / Othona Coubina, Veletržní palác, Praha; 2006 Othon Coubine/Otakar Kubín: Od kubismu ke klasicismu, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice; 1984              Otakar Kubín (1883 - 1969), Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha; 1973 Otakar Kubín, Zámecký skleník, Boskovice; 1982 Otakar Kubín, Moravská galerie v Brně; 1965, Otakar Kubín, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou; 1948 Otakar Kubín, Galerie Evropského literárního klubu (Galerie ELK), 1946 Otakar Kubín: Exposition du Peintre Coubine, Galerie des Amis des Arts, Aix en Provence; 1934 Souborná výstava Otakara Kubína, Obecní dům, Praha; 1923 Otokar Kubín (Coubine): Soubor obrazů, kreseb a grafiky, Mánes, Praha, 1907 Otakar Kubín, Boskovice

Otakar Kubín se narodil v Boskovicích na Moravě. Už od mladého věku se zajímal o umění, a tak už v patnácti letech nastupuje na sochařsko-kamenickou školu v Hořicích. Po jejím ukončení studuje na pražské Akademii výtvarných umění, kde byl žákem Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise, Hanuše Schwaigera a Františka Thieleho. Podílel se na první výstavě Osmy v roce 1907, ale už v roce 1912 ochází do Francie, kde později přijímá francouzské občanství. V roce 1932 se stal členem Umělecké besedy, ale až do 50. let je trvale usazený ve Francii. Zde se jako Othon Coubine profiluje vedle nejvýznamnějších umělců té doby - jeho dílo je vnímáno více jak francouzské, než české. Inspiruje se Van Goghovou a Gauguinovou barevností, jeho tvorba je ovlivněna fauvismem a kubismem - ten mu ale přišel příliš geometrický - a zejména klasicismem. Používal líbezných zastřených barev a uvolněného výrazu. Maloval krajiny, žánry, zátiší, květiny, krajkářky, šičky, mladé dívky, sedláky aj. Mezi světovými válkami patřil ke slavné pařížské škole. Spolu s Picassem, Chagallem, Modiglianim aj. a byl zařazen mezi sedm nejlepších malířů Francie vůbec. V roce 1952 se vrací do Československa, s českým prostředím se už ale nesžil a po dvanácti letech se vrací na jih Francie. Kubín zemřel v Marseille a je pochován v městečku Apt, odkud pochází jeho druhá žena Berthe.

Načítám data