MEDKOVÁ, EMILA

MEDKOVÁ, EMILA

Emila Medková byla jednou z nejvýznamnějších představitelek české umělecké fotografie 2. poloviny 20. století.

Práce Emily Medkové je výjimečným příkladem surrealistické fotografie. Surrealismu se Medková věnovala celý život, ve své rané tvorbě se pohybovala v okruhu Karla Teigeho. V roce 1951 se provdala za malíře Mikuláše Medka, se kterým občas spolupracovala i profesně. Význam Emily Medkové spočívá i v neobvykle silné tradici surrealistické fotografie v Československu, která se táhne přes sedmdesát let až dodnes. Na přelomu 50. a 60. let se Medková věnovala i informelní fotografii.

Načítám data