MALICH, KAREL

MALICH, KAREL

Karel Malich je český sochař, malíř, kreslíř a grafik. Zabývá se krajinomalbou, sochařstvím, prací s plexisklem, prací s dráty a kresbou pastelem.

Po několika letech studia na pedagogické fakultě přestoupil Karel Malich na Akademii výtvarných umění, kde na začátku 50. let studoval pod vedením grafika Vladimíra SIlovského. Náměty Malichovy práce soustředily na zachycování krajiny a přírody, která ho celý život fascinovala. V průběhu 50. let se jeho díla postupně abstrahovala, obraz Bílá krajina z roku 1960 už se od odkazů na vnější skutečnost odprosťuje úplně. Přes koláž a reliéfy se během 60. let Malich dopracoval ke konstruktivistickým objektům, často tvořených z drátů, které se staly základem jeho tvorby v 70. letech. Drátěné objekty, většinou jen svazované barevnými nitěmi, zavěšené i ležící na zemi, odkazovaly nejčastěji k představě energie krajiny a k přírodním dějům. Na rozdíl od jiných konstruktivistů ale Malichova díla odkazovala i na jeho niterné prožitky, plastiky proto evokovaly pocit velmi jímavých prostorových kreseb. Prostorové objekty tvořily Malichovo dílo až do 80. let, postupně je ale nahradily barevné pastely a kresby, které také tvoří významnou část Malichovy tvorby. Tyto kresby, podobně jako drátěné sochy, vycházejí z Malichových vnitřních vizí, z inspirace přírodou a z archetypální obrazové tradice. Veškeré Malichovo dílo bylo v roce 2013 shrnuto ve velké retrospektivě v Jízdárně Pražského hradu.

Načítám data